Port of Ghent TV

Biocluster haven Gent

24-11-2011 9:10:29
De biocluster in de haven van Gent wint steeds meer aan belangrijkheid.

Schippershuis Gent

18-11-2011 16:15:20
Het Havenbedrijf Gent heeft het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei, in het hart van de Arteveldestad, gekocht

Port of Ghent TV

3-12-2010 13:15:00
De haven van Gent heeft het Kluizendok officieel in gebruik genomen. In het dok kunnen grotere zeeschepen worden ontvangen maar ook de ruimte errond biedt heel wat mogelijkheden voor investeerders. In totaal worden zowat 600 hectaren in concessie gegeven.

Port of Ghent TV

7-6-2010 14:45:00
Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. Het heeft de ambitie om ‘meer' haven te zijn. Economische groei staat hierbij voorop. Het Havenbedrijf ziet deze groei binnen het huidige havengebied, in samenwerking met alle belanghebbenden. Het kiest hierbij voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Port of Ghent TV

7-6-2010 14:32:00
Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. Het heeft de ambitie om ‘meer' haven te zijn. Economische groei staat hierbij voorop. Deze groei wordt gerealiseerd binnen het huidige havengebied en met een goed ruimtelijk beheer ervan.