De Lloyd NV > Lloyd TV > Lloyd TV > 2011 > maart

Lloyd TV 29/03/2011

29-3-2011 12:51:27
In het MAS Havenpaviljoen heeft De Lloyd met gepaste trots de nieuwe look(s) van zijn producten voorgesteld.

Lloyd TV 24/03/2011

29-3-2011 11:12:26
Deze week in Lloyd TV hebben wij aandacht voor de shortseatrafiek in onze vier Vlaamse havens. Die trafiek zette met in totaal 135 miljoen ton in 2010 nieuwe recordcijfers neer. Antwerpen is met ongeveer 85 miljoen shortsea de grote slokop, Zeebrugge met 30 miljoen ton een goede tweede. ACB Agencies kreeg van Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen de tweede Shortsea award.

Lloyd TV 17/03/2011

29-3-2011 11:02:35
De bevende aarde en de golvende zee hebben het noordoosten van Japan opgezadeld met "de grootste crisis sinds Wereldoorlog II". Intussen wordt nog altijd gevreesd voor een kernramp. Lloyd TV legde zijn oor te luisteren in ons land en sprokkelde reacties bij onder meer Sony en Toyota, die tal van fabrieken in het thuisland hebben stilgelegd.

Lloyd TV 10/03/2011

10-3-2011 15:20:06
Lloyd TV 10/03/2011

Port of Ghent TV

3-12-2010 13:15:00
De haven van Gent heeft het Kluizendok officieel in gebruik genomen. In het dok kunnen grotere zeeschepen worden ontvangen maar ook de ruimte errond biedt heel wat mogelijkheden voor investeerders. In totaal worden zowat 600 hectaren in concessie gegeven.

Port of Ghent TV

7-6-2010 14:45:00
Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. Het heeft de ambitie om ‘meer' haven te zijn. Economische groei staat hierbij voorop. Het Havenbedrijf ziet deze groei binnen het huidige havengebied, in samenwerking met alle belanghebbenden. Het kiest hierbij voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Port of Ghent TV

7-6-2010 14:32:00
Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. Het heeft de ambitie om ‘meer' haven te zijn. Economische groei staat hierbij voorop. Deze groei wordt gerealiseerd binnen het huidige havengebied en met een goed ruimtelijk beheer ervan.

Port of Ghent TV

7-6-2010 14:29:00
Het Havenbedrijf Gent bouwt met zijn strategisch plan 2020 verder aan de toekomst van de Gentse haven. Het heeft de ambitie om ‘meer' haven te zijn. Economische groei staat hierbij voorop.